Sistem Mühendisliği Yaklaşımı İle Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği

 1. Temel Kavramlar
  §Giriş
  §Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Temel Kavramları
  §Proje Yönetim Uygulamaları ve Gelişimi

 2. Proje ve Sistem Geliştirme Ömür Devri (Project and Systems Development Life Cycle)
  §Ömür Devri Tanımı, Yapısı ve Özellikleri
  §Projelerde PMI ve INCOSE Süreç Grupları

 3. PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları
  §Entegrasyon Yönetimi
  §Kapsam Yönetimi
  §Takvim Yönetimi
  §Maliyet Yönetimi
  §Kalite Yönetimi
  §Kaynak Yönetimi
  §İletişim Yönetimi
  §Risk Yönetimi
  §Tedarik Yönetimi
  §Paydaş Yönetimi

 4. INCOSE ve 15288 Proje Yönetimi Yaklaşımı
  §Teknik Yönetim Süreçleri

 5. PMI PMBOK7 Değişiklikleri
  §Prensipler
  §Performans Alanları

 6. Çevik (Agile) Proje Yönetimi