Tecrübe Aktarımı

Türk savunma sanayiinde profesyonel olarak çalışan ve programa Usta rolünde dahil olan katılımcılar, Çırak rolündeki üniversite öğrencilerine 3 yıl boyunca tecrübe ve vizyonlarını aktarır.

Destek Programı

KÖK Programı’nda yer alan Çıraklara program boyunca burs desteği, 1 zorunlu staj hakkı ve aday mühendislikte önceleme olanaklarını sunar.

Vizyon Programı

Çıraklara, sektör profesyonelleri başta olmak üzere alanlarında etkili ve yetkin kişilerce gerçekleştirilen toplam 3 vizyon konuşmasına ve savunma sanayii şirketlerimize yapılacak saha gezilerine katılma olanakları sunar.

Eğitim Programı

KÖK Programı Çıraklara, program süresince kendilerini mesleki ve kişisel anlamda geliştirmeleri için teknik ve sosyal olgunlaşma eğitimleri olanakları sunar.

Savunma Sanayii Bilinci

Üniversite 1.sınıfı yeni bitirmiş öğrenciler arasından seçilerek Programa katılan Çıraklarda, 3 yıllık eğitimleri boyunca savunma sanayiinin tarihine, bugününe ve yarına dair bilinç oluşturur.

Disiplinlerarası Çalışma

Usta-Çırak eşleşmelerindeki ve alınan eğitimlerdeki disiplin farklılıkları sayesinde Çıraklara analitik ve disiplinlerarası düşünebilme kabiliyeti sağlar.

Öz Farkındalık

Çıraklara sosyal olgunlaşma eğitimleri, tecrübe aktarımları ve katılacakları vizyon konuşmaları sayesinde özgünlüklerini geliştirme ve kendilerini fark etme süreçlerinde destek sağlar.