Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

        TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi VE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi  teması; TR EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ’ inde Mühendislik Eğitimleri, IT Eğitimleri, Yazılım Eğitimleri, Kişisel Gelişim Yazılım Hizmetleri, WEB Programlama, Mobil Programlama Ve Masaüstü Programlama yazılım hizmetleri, IT Danışmanlığı, Yazılım  Danışmanlığı ve Mühendislik Hizmetleri

 

         Bu doğrultuda BGYS ve KYS Politikamızın amacı;

                            İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı  TR EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ nin bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

·         Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:                 Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:              Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik:          Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

·      Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

·         Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

  •   Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS  Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.

·         İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

·         Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

·         Üst Yönetimin liderliğinde Çalışanlarımızın katılımı ile, dürüstlük ve güven içerisinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen kurallara uygun şekilde sorumluluk üstlenmek ve etkin katılımını sağlamak. Her alanda Kalite anlayışı doğrultusunda kalitemizi sürekli iyileştirmek.

·         Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

·         Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

·         Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve tam olarak karşılayabilmek bu sayede müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.

Bilgi Talebi

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz